ЛИТУРГИЈСКИ ПРИРУЧНИК
за особе са оштећеним слухом